Jij bent voorgoed volmaakt

Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

Hebreeën 10:14

 

Weet je dat het offer van Jezus voldoende is voor God om jou voorgoed volmaakt te verklaren?

In het oude verbond moest een Israëliet minstens een keer per jaar een dier offeren om het weer goed te maken met God. De priester keurde het slachtoffer (niet de offeraar). Was dat goedgekeurd, dan moest de offeraar zijn handen op de kop van het goegekeurde dier leggen om zijn zonden daarop over te dragen. Daarna kon het dier gedood en op het brandofferaltaar verbrand worden. Zo waren de Israëliet voorlopig weer verzoend met God (Lev. 1).

Maar dan komt Jezus.

Hij wordt door Johannes de Doper aangewezen als het lam van God dat de zonde van de hele wereld wegneemt. Zodat God niet een jaar hoeft te wachten om jou weer vrij te spreken, zelfs geen dag, geen minuut, geen seconde. Hij heeft jou voorgoed heilig en volmaakt verklaard, zegt Hij in zijn woord (Hebr. 10:10-14).

 

God keurt jou niet. Hij heeft Jezus gekeurd en die was het perfecte offer (1 Pet. 1:18-20). God kent jou daarom niet meer in je zonden. Je liegt niet als je zegt dat je heilig en volmaakt bent. Je zegt God na en eert daarmee het volmaakt volbrachte werk van Jezus voor jou.

Johannes 1:19-34