God voorziet

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Filippenzen 4:19

De eerste keer dat er in het Oude Testament over een lam wordt gesproken is in de geschiedenis van Abraham, die met zijn zoon Isaak de berg Moria op klimt. Isaak draagt offerhout op zijn rug en vraagt: ‘Waar is het offerlam?’ Abraham antwoordt: ‘God zal hier zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen’ (Gen. 22:8).

De eerste keer dat in het Nieuwe Testament over een lam wordt gesproken is als Johannes de Doper proclameert: ‘Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Wat Abraham al 1900 jaar eerder met geloofsogen zag, gaat nu in vervulling: God voorziet zelf in een offerlam, en dat heet Jezus.

Het offerlam neemt een centrale plaats in de Bijbel in. Telkens als de Israëlieten een lam hadden geofferd, was het weer goed tussen God en hen. Daarna werden ze dan ook steevast gezegend. Want daar was het offer voor bedoeld: dat God kon zegenen.

 

Gezegend worden betekent woorden van voorspoed en welvaart ontvangen, die God zal verwezenlijken*. Wie wil dat niet?

Jij bent gekwalificeerd om alles te ontvangen wat God jou gunt. Gerechtvaardigd in Jezus. Daarom is zijn genade beschikbaar. Hij voorziet in zegen, omdat Hij met Jezus heeft voorzien in een offerlam.

*Volgens de Studiebijbel, Centrum voor bijbelonderzoek, Veenendaal.

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit het nieuw te verschijnen dagboek over het leven van Jezus)