Jezus’ invloed

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Filippenzen 1:6

Wat Jezus zo uniek maakt, kun jij beleven. Wat Hij bereikt heeft, stelt Hij beschikbaar. Zijn invloed is ook vandaag werkzaam door zijn Geest. Herkenbaar?

O Al jouw zonden zijn vergeven.

O Jij leeft daarom in Gods nabijheid zonder schuld, schaamte of angst voor veroordeling.

O Gods zegen is nu vrijuit beschikbaar: zijn geluk, gunst en voorspoed in alles.

O Zijn Geest werkt onafgebroken Gods wil in jou uit.

O Daarom ben je de baas over alle omstandigheden.

Niet altijd herkenbaar? Toch zet God alles op alles om je die kant uit te krijgen. Hij duldt niet dat het unieke, heilzame, eeuwigdurende werk dat Jezus volbracht voor niets zal zijn. Het is zijn eer te na om jou aan je lot over te laten. Wat verwacht je? Hij is er op uit om jou te zegenen!

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit het nieuw te verschijnen dagboek over het leven van Jezus)