De kracht van het bloed van het lam

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed.

Openbaring 1:5b

Hubert en Jan van Eyck hebben een lam geschilderd voor een kruis en tussen groepen engelen, martelaren, profeten en apostelen. Het altaarstuk staat bol van betekenissen.

Je ziet het lam bijvoorbeeld op een kist staan. Dat is de ark van het verbond uit het Oude Testament. De ark is afgesloten met het genadedeksel. Daarop sprenkelde de hogepriester een keer per jaar bloed van een offerdier, dat verzoening moest brengen tussen God en zijn volk (Lev.16).

Het lam zelf staat centraal op het schilderij. Johannes de Doper had Jezus als het lam van God aangewezen, dat de zonde van de wereld weg zou nemen (Joh. 1:29). Hier zie je het lam met een keelsnee als geslacht, zoals Jezus in het laatste bijbelboek wordt beschreven (Op. 5:6). Het zuivere bloed van Jezus heeft vanaf het kruis gevloeid om ons van al onze vuile zonden te reinigen (1 Joh. 1:7). Het heeft definitief verzoening tussen God en mensen gebracht (Rom. 3:25, 1 Joh. 2:2). Dat bloed heeft Jezus namelijk mee de hemel in genomen, waar het eeuwig zijn kracht blijft bewijzen (Kol. 1:20, Hebr. 9:12). Daarom wordt het bloed in deze voorstelling opgevangen in een avondmaalsbeker, waar we allemaal altijd weer van mogen nemen.

Daarom hebben de broers hun voorstelling dan ook middenin de actualiteit geplaatst. De kleding toont de mode uit de late Middeleeuwen. En op de achtergrond zie je de Utrechtse Domtoren, die toen net gebouwd was.

(Schilderij)

Gebroeders Van Eyck – De aanbidding van het lam (1432, Sint Bavo kathedraal, Gent)