Jezus heeft Gods gerechtigheid vervuld

‘Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’

Matteüs 3:15

Als Jezus Johannes vraagt om Hem te dopen, benadrukt Hij dat ze daarmee samen Gods plan uitvoeren. ‘Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen,’ zegt Jezus. Op deze manier: dat is in de doop, waarin Jezus zijn dood aankondigt. Maar waarom wij, waarom samen? Omdat Jezus tegenover de wet staat als Hij tegenover Johannes de Doper staat. Johannes vertegenwoordigt als laatste profeet van het oude verbond de wet. En de wet voltrekt Jezus’ dood.

God moet de zonde straffen, elke zonde die elk mens gedaan heeft of nog gaat doen – dat is gerechtigheid. Gods wet eist dan ook de dood van iedereen die zondigt.

Omdat Jezus zonder zonde is, weigert Johannes om Hem te dopen. Maar omdat Jezus in zijn dood alle zonden van alle mensen op zich zal nemen, moet Hij juist wel gedoopt worden. Zo vervullen ze samen Gods gerechtigheid.

 

Geloof je in Jezus? Geloof je dat Hij jouw zonden op zich nam? Geloof je dat je met Hem gestorven bent en opgestaan? Dan heb je niets meer te vrezen van de wet; je mag vrijuit leven in Gods aanwezigheid.

De Bijbel zegt het zo: Ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God (Gal. 2:19).

Johannes 1:19-34