Zonde weg, dan komt de Geest

 

‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’

Handelingen 19:2

Johannes zag Jezus en zei dat Hij de zonde van de wereld weg zou nemen. God had dat Johannes in de mond gelegd, want hij was een profeet. Maar hij had meer van God gehoord over Jezus. Jezus zou ook de heilige Geest beschikbaar stellen.

‘Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.’ (Joh. 1:33).

En dat is een wonder. Want de heilige Geest is heilig: die kan alleen maar daar zijn waar geen zonde is. Je kunt wel je best doen, maar dat lost het probleem van de zonde nog niet op. Johannes zag dat Jezus met een veel radicalere oplossing zou komen.

 

Daarom noemde hij Jezus méér dan zichzelf en Jezus’ doop méér dan zijn doop. Omdat Jezus de zonde van de wereld weg zou nemen, zou iedereen gedoopt kunnen worden in de heilige Geest.

 

Een paar jaar later zou de apostel Paulus in de Romeinse stad Efeze een stel mensen aantreffen die gedoopt waren met de doop van Johannes de Doper. Ze hadden zich wel bekeerd tot God, maar ze hadden niet Gods definitieve oplossing voor hun zonden ontvangen. Ze wisten dan ook niet van het wonder dat de heilige Geest in hun leven kon blijven. Daarom wilde Paulus dat ze gedoopt zouden worden in de naam van Jezus. En kijk: toen ontvingen ze gelijk de heilige Geest (Hand. 19:1-7).

Jezus nam de zonde weg, zodat de heilige Geest zou komen en in jou zou blijven wonen. Weet je wel dat Hij een compleet ander mens van je heeft gemaakt?

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit het nieuwe dagboek over het leven van Jezus dat in 2012 verschijnt)