Eén keer is genoeg

Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt.
Kolossenzen 2:12

Johannes de Doper doopte mensen die zich wilden bekeren. Ze moesten zeggen dat ze zondaars waren, wat ze fout hadden gedaan en beloven dat ze voortaan gehoorzaam aan God zouden zijn en het goed zouden doen. Maar die doop tot bekering was niet erg effectief. Want de volgende dag gingen de mensen weer de fout in en dan voelden ze zich weer even slecht en afgekeurd.

De doop van Jezus is een andere doop. Je wordt gedoopt in Jezus’ dood. Je weet dat Hij jouw zonden meenam in zijn dood. Daarom werkt jouw doop als een teken dat al jouw zonden in Jezus’ dood zijn achtergebleven. Je staat uit het water op als een nieuw mens, in het leven van Jezus, die uit het graf opstond om zijn leven met jou te delen.

En als je toch weer de fout ingaat? Dat kan gebeuren, maar het past niet bij je, want je bent en blijft die nieuwe mens.

De doop is geen teken van wat jij zo goed doet, maar van wat Jezus zo goed heeft gedaan. Daarom hoef je ook niet telkens opnieuw gedoopt te worden. God heeft je in Jezus eens voor altijd goedgekeurd, omdat het werk van Jezus aan het kruis eens voor altijd is volbracht.

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit mijn nieuwe dagboek over het leven van Jezus dat in 2012 verschijnt)