Gods genade geeft je glans

Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.
Psalm 89:15


Zing van Gods liefde, zing mee: ‘Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen.’
Spreek van Gods trouw, zeg: ‘Van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.’
Belijd je geloof: ‘Uw liefde houdt eeuwig stand’ (Ps. 89:2-3a).

Waarom? Hoe weet je dat zo zeker? Nou: ‘Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd’ (vers 3b). Daar zit Jezus, op de troon. Hij heeft Gods trouw in de hemel vastgelegd.

Psalm 89 is weer zo’n Messiaanse psalm. Alles in die psalm wijst naar Jezus.

‘Uw troon rust op recht en gerechtigheid’, lezen we (vers 15a). Jezus heeft alles volbracht wat ons recht zou doen en gerechtigheid zou brengen. Daar rust zijn heerschappij op.

Er heerst rust in de hemel. Zodat we in alle rust voor Gods troon kunnen komen, zonder roem op eigen inspanning of verdienste voor zijn aangezicht. ‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat’ (vers 16).

Dat doet je goed, als je vanuit die genade voor Gods troon mag leven. ‘Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag’ (vers 17a). Je gaat er rechtop van lopen. ‘Door uw gerechtigheid richten zij zich op’ (vers 17b). Sterker nog: Gods genade geeft je extra glans. ‘U bent de glans van onze kracht, door uw gunst verhoogt u ons aanzien’ (vers 18).

Tip – Richt je op: blijf naar Jezus kijken!