Gods heiligheid is de heiligheid van de Vader

‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam.’
Johannes 17:11b

Iemand heeft eens gezegd dat God meer geïnteresseerd is in zijn eigen heiligheid dan in mensen. Als mensen niet deugen, dumpt Hij ze. Het gaat God namelijk niet in de eerste plaats om zijn liefde, maar om zijn heiligheid.

Helaas klinkt hier geen bijbels godsbeeld, maar een pijnlijke afkeer van mensen. Wie zo denkt is in staat zijn eigen kinderen te veroordelen omdat ze zich niet heilig genoeg gedragen.

Het is waar dat God de zonde niet kan uitstaan en niet tolereert. Daarin is zijn heiligheid van mensen afgekeerd. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Gods heiligheid is niet alleen honderd procent afgekeerd van de zonde, maar ook honderd procent toegekeerd naar mensen.

Jezus heeft Gods heiligheid zichtbaar gemaakt. Hij is Gods heiligheid in eigen persoon. Hij heeft de volle last van de zonde gedragen om voor de volle honderd procent bij mensen te kunnen zijn. Zo maakt Hij Gods naam, Gods heilige wezen waar.

‘Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen,’ zegt Jezus (Joh. 17:26).

Gods liefde is niet ondergeschikt aan zijn heiligheid. Hij is heilig, maar Hij is ook de Vader. Gods vaderhart klopt voor zijn kinderen. Hij is de Heilige Váder (Joh. 17:11)!