Gods kindermacht

Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
Psalm 8:3


Deze wereld wordt beheerst door vergelding en wraak. Wat jij mij doet, zal ik jou doen, want je krijgt wel mooi wat je verdient.

Genade gaat daar dwars tegenin: je krijgt dus niet wat je verdient. In plaats van veroordeling geeft God vergeving, in plaats van wraak schenkt Hij genade. Met de komst van Jezus is God niet langer die wrekende en veroordelende Rechter. Hij heeft het oordeel overgedragen aan Jezus (Joh. 5:22).

Vertegenwoordig jij een veroordelende God of een vergevende Jezus?

Er is een macht die de dodelijke spiraal van vergelding en veroordeling zal doorbreken. God bouwt die macht in deze dagen op. Het is een generatie die kwetsbaar als kinderen durft te zijn door te vertrouwen op Gods genade. En die Gods genade dan ook uitdraagt in een vijandige wereld.

Kijk hoe Jezus daar tegenover de vergeldende macht staat op het bordes van de Romeinse gouverneur Pilatus. Hoor wat Hij zegt: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld’ (Joh. 18:36). Gods koninkrijk wordt vertegenwoordigd door mensen die willen worden als kinderen, heeft Hij eerder gezegd (Mat. 18:3). Hoe treden we de wereld tegemoet? Hoe onze vijanden?

God bouwt een macht van kinderstemmen op om wraak en verzet te breken. Het zijn stemmen die genadetaal spreken.

Ben jij deel van Gods kinderleger dat wordt aangevoerd door Jezus?