God mét ons

Men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Matteüs 1:23


Net zo zeker als Jezus in de maagd Maria werd verwekt door de heilige Geest (Mat. 1:20-23), net zo zeker komt Jezus met zijn Geest in jou wonen als je je hebt bekeerd. Vanaf dat moment zal Hij je nooit meer verlaten. Jezus zegt van zijn Geest: ‘Hij woont in jullie en zal in jullie blijven’ (Joh. 14:17b).

Jezus belooft dat en die belofte zit besloten in zijn naam. Hij heet Jezus – ‘God redt’ en daar bovenop ook nog Immanuël – ‘God met ons’.

God doet wat Hij zegt. Jezus is hoe Hij heet. Hij is écht Immanuël – God mét ons. Hij laat ons nooit, n-o-o-i-t, NOOIT in de steek. Zelfs als we het gevoel hebben dat Hij ver weg is, is Hij er. Zelfs als we zo erg zondigen dat we denken dat Hij wel móet weggaan, houdt Hij ons vast. Zelfs als we onze rug naar hem toekeren, is Hij er nog om ons te bereiken (2 Tim. 2:11-13).

Maar waarom zouden we dat doen? Zijn liefde is veel aantrekkelijker. Als je weet wat Hij met zijn Geest in je wil bewerken en je bent er zeker van dat Hij dat zal doen ook, word je gevoed met geloof en hoop en verwachting. Je wordt aan Hem gebonden en je wilt niets liever. Je bent een nieuwe schepping en mag delen in zijn glorie.

God met ons? Jazeker! Het evangelie van Matteüs begint met Immanuël – ‘God met ons’. Jezus maakt dat helemaal waar. Daarom eindigt hetzelfde evangelie met deze woorden: ‘Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mat. 28:20).