Zó is dat kind, die Zoon!

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5c


Dat kind. Die Zoon. Verbazingwekkend: ruim 700 jaar voordat Jezus als mens wordt geboren, worden er door de profeet namen van Hem uitgeroepen die zijn goddelijkheid bevestigen.

Wonderbare raadsman. Jezus weet raad met verloren mensen. Hij is onze pleitbezorger. Hij kent ons en komt voor ons op. Zijn raad richt ons op. Omdat Hij met zijn leven voor ons instaat, worden wij gerechtvaardigd, goedgekeurd, om recht te staan voor God. Dat kind, die Zoon, is wonderbaar!

Goddelijke held – Heldhaftige God moet je eigenlijk zeggen. Jezus is Gods kracht. Hij heeft voor ons de strijd gestreden, het juk verbrijzeld. De claim die Satan op ons had, is hem uit handen geslagen. Geen aanklacht kan ons nog treffen. Wij kunnen standhouden als meer dan overwinnaars – dankzij zijn overwinning. Wat een held, dat kind, die Zoon!

Eeuwige vader. Jezus brengt ons niet alleen bij de Vader. Hij toont ons niet alleen wat er in Gods vaderhart leeft. Hij is zo verbonden met de Vader, omdat Hij de Vader zelf is. Hij neemt ons op in zijn gezin. Dat kind, die Zoon, is onze Vader, voor eeuwig.

Vredevorst. Jezus brengt vrede. Een andere vrede dan die de wereld kan geven. Zijn vrede heeft het in orde gemaakt tussen God en ons. Waar zijn vrede heerst, herstellen we zelf en herstellen relaties. Zijn vrede is shalom, die ontspanning brengt, gezondheid, voorspoed, veilgheid. Dat kind, die Zoon, regeert als een vorst met die vrede.

Dat kind is zó geboren, die Zoon zó aan ons gegeven.

Verbazingwekkend? Je kunt elk van die namen beleven in de praktijk van alledag. Ze kunnen heerschappij uitoefenen in jouw leven. ‘Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen,’ staat er (vers 6). Hoe? ‘Daarvoor zal hij zich beijveren’ (vers 6).

Je mag in dat vertrouwen rusten.