Dat kind, die Zoon!

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.
Jesaja 9:5


Hier zien we de Messias verschijnen als mens en als God. Als het kind geboren wordt, wordt de Zoon gegeven.

In de profetie wordt aangekondigd dat een kind voor ons geboren wordt. Het is het kind dat voor alle mensen geboren wordt uit de maagd Maria. Uit de maagd, niet verbonden met een aardse vader, niet verbonden met de zonde van Adam en al zijn opvolgers. Een kind zoals God het wil: geboren uit Hem.

Waarom zo’n kind? Omdat alleen een kind dat niet besmet is met zonde de totale mensheid kan vertegenwoordigen voor een heilige God.

Tegelijkertijd wordt geproclameerd dat een Zoon aan ons gegeven wordt. De Zoon van God die God aan alle mensen geeft. De goddelijke Drie-enheid heeft z’n plan al klaar. En als de tijd rijp is, geeft God zichzelf in zijn Zoon aan ons.

Waarom zo’n Zoon? Omdat alleen God zelf in zijn Zoon de rekening van de schuld van de mensheid kan vereffenen. En omdat alleen Hij vervolgens leven kan geven dat eeuwigheidswaarde bezit. Wat Hij geeft, mag je nemen. Daarom staat er: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven’ (1 Joh. 5:12b).

Jezus is helemaal mens en ook helemaal God. Daarom kan Hij mensen op perfecte wijze verbinden met God. Het kind wordt geboren. Mens voor de mensheid. Voor jou. De Zoon wordt gegeven. God voor de mensheid. Voor jou.

Dat kind! Die Zoon! Geboren, gegeven … Wil je Hem wel ontvangen? Hij is de enige reden waarom we God de Vader innig lief kunnen hebben.

Tip – Als de engelen om die reden uitbarsten in gejubel, zou jij dan niet meedoen?