Groei – Henoch leert je dat God vreugde in je heeft

Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Hebreeën 11:5

De naam Henoch komt van Hebreeuwse woord ‘onderwijzen’, ‘inwijden’, ‘ervaren’. Wat kunnen we dan van die paar woorden leren die er over Henoch in de Bijbel geschreven zijn (Genesis 5:18-24, Hebreeën 11:5-6, Judas 1:14-15)?

1. In de eerste plaats dus dat je met God mag wandelen. Stel je leven maar eens voor als een levensweg. Zie je hoe God erbij was? Zelfs als je het je niet bewust was, kun je achteraf zeggen: ‘Hij was er!’

2. In de tweede plaats dat je in nauwe verbondenheid met God mag leven. Herinner je je de momenten dat Hij tot je hart sprak? Je mag de woorden die je van Hem ontving koesteren en invloed geven in je leven. Ze zijn je houvast.

3. In de derde plaats dat je bestemd bent voor de hemel. God nam Henoch lichamelijk daarin op. Maar jij hebt nu de hemel binnenin je. God is met zijn Geest vanuit de hemel in jou komen wonen. De kwaliteiten van de hemel draag jij in je. Vergeving. Liefde. Levenskracht. En Gods engelen helpen je om die kwaliteiten te benutten in de praktijk van je dagelijks leven.
Naarmate je langer met God wandelt, raak je steeds meer onderwezen in zijn goedheid, ingewijd in zijn hemelse patronen, ervaren met de toepassing daarvan in je levenswandel.

4. Maar het belangrijkste wat we van Henoch kunnen leren is misschien wel dat God plezier in je heeft. Daar ga je van stralen!

Stiltetip – Blijf in nauwe verbondenheid met God leven. Neem ook vandaag weer een half uur de tijd om bij Hem te zijn. Zie en zeg: ‘U bent blij met mij. Ik ben blij met U’.