Groei – Jij mag opgroeien tot een zoon van God

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Romeinen 8:29

Jij bent een nieuwe schepping, opnieuw geboren en een kostbaar kind van God. Dat kind mag opgroeien tot een zoon van God zoals Jezus. Zijn Geest in jou stimuleert de groei van je nieuwe mens. Neem dus ook deze maand weer elke dag goed de tijd om in de stilte van je hart Jezus te ontmoeten.

  1. Neem je rust als je gaat zitten.
  2. Besef dat je in Gods tegenwoordigheid bent: stem je gedachten op Hem af.
  3. Concentreer je kort op je lichaam. Ontspan elk onderdeel. Kom tot rust.
  4. Richt nu een poosje je aandacht op je ademhaling. Adem langzaam in. Houd even vast. Adem daarna rustig helemaal uit. Doe dat een stuk of twintig keer. Zoek rust in het ritme van je ademhaling.
  5. Relax bij Jezus. Ontvang zijn liefde, zijn groeikracht. Overdenk zijn Woord en wees stil.

Stiltetip – Gebruik je voorstellingsvermogen. Stel jezelf voor hoe je groeit in aanwezigheid van Jezus. Bekijk de film van je leven. Zie hoe Hij je als baby in zijn armen draagt. Zie vervolgens hoe je als kind bij Hem op schoot zit. Zie ook hoe Hij met jou als tiener stoeit. Zie hoe je als jongvolwassene met Hem wandelt en plannen maakt. EN hoe je uitgroeit tot een volwassene vol begrip, kennis en wijsheid. Luister naar Hem. Hij vertelt je dat Hij blij met je is en met je groei als unieke persoon. Zie en zeg: ‘Ik groei in U’.