Hart – Geloof zit in je hart

Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid.
Romeinen 10:10, WV

Wat leeft er in je hart? Wat geloof je? Waar ben je van overtuigd?
Weet je dat jouw gedachten en gevoelens altijd de overtuigingen van je hart volgen? Denk je diep vanbinnen bijvoorbeeld slecht over jezelf, dan zal zelfs een compliment negatief binnenkomen.

In je hart leeft het besef van wie je echt bent. Jij bent een nieuwe schepping geworden. God heeft je in Jezus geplaatst.
Jezus is ook in je hart komen wonen. Dat is jouw overtuiging geworden. Daarom bepaalt zijn aanwezigheid jouw gedachten.

Twijfel je wel eens? Wordt er ongeloof tegen je ingebracht? Dat is niet vreemd, daar is de duivel al vanaf Adam en Eva op uit.
Maar bedenk dan dat jij de baas bent over je gedachten. Jij bent zelf de deurwachter. Jij bepaalt of je alleen goede, positieve gedachten over jezelf toelaat of niet.

Kies voor Gods opinie over jou. Kies voor zijn liefde. Gedachten die niet aan Gods gerechtigheid beantwoorden mag je onderscheppen en afwijzen.

We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen (2 Korintiërs 3:5).

Jij kunt zelf richting geven aan je gedachten. Meditatie helpt je daarbij.
Geloof je dat Jezus in je hart leeft en dat je als Hem mag zijn omdat God je zo ziet, dan zal zijn leven vanzelf en zonder moeite in jou tevoorschijn komen.

Stiltetip – Zie en zeg: ‘Mijn overtuigingen bepalen hoe ik over mezelf denk. Ik geloof in Jezus. Ik ben overtuigd van Jezus in mijn hart’.