Hart – Maak in meditatie contact met je hart

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.
Kolossenzen 3:2, HSV

Bedenk eens wat je op een dag allemaal aan informatie binnenkrijgt. En wat dat bij je teweegbrengt. Iedereen verwerkt informatie met emotie. Hoe langer en emotioneler bepaalde informatie op je inwerkt, hoe sterker dat in je hart wordt gegrift.

Wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en beleeft krijgt dus een plek in je hart. Dat kan onbewust gebeuren, per ongeluk, door de omstandigheden veroorzaakt. Maar ook bewust, door jou gestuurd.
Jij kunt zelf bepalen wat er met je hart gebeurt. Daarom is het belangrijk dat je richting geeft aan je gedachten. Dat je informatie toelaat die van God komt.

Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden (1 Timoteüs 4:15, HSV).

Jij kunt je gedachten en emoties richting geven. Je hebt de sleutel om daarmee bij je hart te komen. Meditatie is de sleutel. Die helpt je om je gedachten te sturen.
In meditatie maak je contact met je hart. Je geeft aandacht aan wat je binnen wil laten komen. Door je aandacht te richten op Gods informatie, je daarop te concentreren en die te herhalen krijgt dat een plek in je hart.

Gods informatie brengt je bij Jezus. Hij woont in je hart. Zoals Hij is, zo ben jij. Bedenk dat!

Stiltetip – Zie en zeg: ‘Ik kan mijn gedachten en emoties richting geven. Ik maak contact met mijn hart. Daar is Jezus, in mijn hart’.