Hart – Je hart richt zich naar je woorden

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Romeinen 10:9

Woorden van anderen hebben invloed op je. Maar wist je dat je eigen woorden minstens zoveel invloed op je hebben? Wat je uitspreekt geeft richting aan je hart.

Wat je nooit zegt blijft verborgen. Wat je uitspreekt komt tot leven. God sprak en het was er.
Jouw woorden roepen bewustzijn op waar je hart op reageert. Wat je vaak zegt gaat daar leven. Daarom kunnen woorden oefeningen zijn om je hart te trainen.
Dat is de reden waarom ik je aanmoedig om tijdens je meditaties de stiltetips hardop uit te spreken. Ze helpen je om je hart te vullen met al het goede wat God geeft.

God spoort je aan om te zeggen wat Hij van de dingen zegt. Dat is belijden.

  • Als je Jezus belijdt, belijd je Hem als Heer. Je zegt: ‘Hij heeft alles volbracht wat nodig was om zijn heerschappij te ervaren’.
  • Als je je geloof belijdt zeg je: ‘Hij is voor mijn zonden gestorven en uit de dood opgestaan om mij nieuw leven te geven’.
  • Als je je zonden belijdt zeg je: ‘God heeft ze vergeven, Hij herinnert ze Zich niet meer’.

En kijk wat er door die woorden in je hart gebeurt. Wat je in geloof uitspreekt, wordt geloof in je hart. Eerst zei je wat je wilde geloven, nu geloof je wat je zegt.

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
Romeinen 10:10

Stiltetip – Neem weer je half uur met Jezus. Blijf het zien en zeggen: ‘Ik ben geliefd. Ik ben goedgekeurd. U woont in mijn hart’.