Hemel – Altijd bij Jezus

De dood is opgeslokt en overwonnen. 1 Korintiërs 15:54b

Heel de Bijbel is er duidelijk over: de dood is niet het einde. Ja, mensen zijn eindig, ze zijn stof. Dat wordt al vroeg in de Bijbel duidelijk.

‘Stof ben je, tot stof keer je terug’ (Genesis 3:19b).

Maar dat is niet ons einde. Jezus is uit de dood opgestaan en naar de hemel gegaan, om ook weer terug te komen. Dat zal een groots moment zijn, zowel voor de hemel als voor de aarde.

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen (1 Tessalonicenzen 4:16a).

Dan zal blijken dat de geschiedenis niet is uitgewist en dat de herinnering aan elk mens dat ooit geleefd heeft niet verloren is gegaan.

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam (1 Korintiërs 15:52b).

De woorden over zonde en dood die zo desastreus en definitief leken op de eerste bladzijden van de Bijbel worden dan ongedaan gemaakt.

De dood is opgeslokt en overwonnen (1 Korintiërs 15:54b).

Er wordt ons een geweldig leven in het vooruitzicht gesteld. Iedereen die van Jezus houdt ziet daarnaar uit. Waarom?

Dan zullen we altijd bij hem zijn (1 Tessalonicenzen 4:17b).