Hemel – Tetteretet: wees wakker!

Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Efeziërs 5:14b

Het nieuwe jaar werd in het oude Israël ingeluid met trompetgeschal. Vanaf de hoek van het tempeldak blies een priester de ramshoorn (de ‘sjofar’).
Het Joodse nieuwjaar heet ‘Rosh Hashanah’. Dat woord betekent letterlijk de geboorte van de wereld. De Bijbel vertelt dat de hemel en de aarde opnieuw geboren zullen worden. En ook dat moment zal weer met bazuingeschal gepaard gaan.

Toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oog- wenk, wanneer de bazuin het einde inluidt (1 Korintiërs 15:51b-52a).

Dat einde zal een nieuw begin zijn.

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam (1 Korintiërs 15:52b).

De dag van het trompetgeschal heet in het Hebreeuws ‘Yom Teruah’, letterlijk de dag van het wakker schreeuwen, door de bazuinklank. De profeten zagen al dat de doden wakker geroepen zullen worden.1

De Bijbel zegt dat iedereen die Jezus verwacht nu al wakker moet zijn.2 We moeten die nieuwe realiteit voor ons zien. Want we hebben een geweldige toekomst voor ons. Een nieuw begin, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat besef houdt ons scherp en geeft aan alles wat we denken, doen en meemaken extra waarde.

1 Jes. 26:19a; 2 Rom. 13:11