Hemel – Hoor: de ramshoorn klinkt!

‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld.’ Openbaring 11:15b

Als in het oude Israël op de ramshoorn werd geblazen, betekende dat: overwinning! De muren van de vijandelijke stad Jericho stortten in bij die klank.1 Het geschal kondig- de ook het jubeljaar aan, waarin op Grote Verzoendag alle schulden werden vernietigd en alle slaven werden vrijgelaten.2 De ramshoorn luidde sowieso alle feesten in.3

Het geluid van de ramshoorn (soms ook wel het geluid van de bazuin of de trompet genoemd) zal ook de komst van de Messias aankondigen.4 Het leidt de grote, ontzagwekkende dag van God in waarop hij alles recht zal zetten.

Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven van ontzetting: de dag van de HEER komt! Hij is nabij! (Joël 2:1).

Bij dit geluid werden koningen gekroond.5 Zo zal ook Jezus als koning bevestigd worden om Gods heerschappij uit te oefenen.

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid’ (Openbaring 11:15).

Wij kunnen bij dit ontzagwekkende geluid maar op één manier reageren en roepen:

‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u het koningschap op u’ (Openbaring 11:17).

1 Joz. 6:20; 2 Lev. 25:8 en verder; 3 Num. 10:10; 4 Zach. 9:9-17; 5 1 Kon. 1:34, 39