Hemel – Jezus is koning

Laat de hemel dit wonder prijzen. Psalm 89:6a

Ben je vol van Jezus, dan wil je graag eeuwig leven, om het altijd maar weer met je vrienden over hem te kunnen hebben. Nou, je krijgt in de hemel zelfs de kans om met alle generaties die op aarde hebben geleefd over hem te blijven praten en zingen.

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht (Psalm 89:2).

Ja, dat gaat gebeuren. Nu al kun je zeggen dat je voor altijd en eeuwig van zijn liefde zult genieten, want zijn goedheid en genade staan onveranderlijk vast in de hemel.

Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, uw trouw hebt u in de hemel gevestigd (Psalm 89:3).

Je ziet Jezus voor je, de zoon van David, waarvan de Bijbel zegt dat hij voor altijd koning zal zijn.1 Hoor wat God tegen jouw vriend, jouw liefde, jouw koning zegt:

‘Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand houden, geslacht na geslacht’ (Psalm 89:5).

Jezus zal koning zijn en jij zult daarbij zijn. Je mag het al voor je zien hoe dat in de hemel zal zijn. God doet wat hij zegt. Daarom roep je de hemel aan en blijf je dat doen.

HEER, laat de hemel dit wonder prijzen, laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw (Psalm 89:6).

1 Ps. 89:21, Hand. 13:22-23