Hemel – Waar is het koninkrijk van de hemel?

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ Matteüs 28:18b

Als Jezus het over de hemel heeft, heeft hij het meestal over het koninkrijk van de hemel. Omdat het bij hem altijd in de eerste plaats over de hemelse koning gaat, en dat is God. Onze hemelse Vader is koning in de hemel en ook op aarde. Daarom bidden we:

‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ (Matteüs 6:10).

Als het bij Jezus over de hemel gaat, gaat het ook over de aarde. Straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, waar hij naast God het koningschap krijgt. Het is het grote thema van Openbaring, het bijbelboek dat helemaal aan de hemel is gewijd. Daar hoor je dit:

‘Nu begint de heerschappij van de Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid’ (Openbaring 11:15b).

Wanneer is nu? Dat kan straks zijn, als Jezus terugkomt. Maar ook nu, vandaag al. Want Jezus is nu al mijn koning. Daarom is Gods koninkrijk nu al begonnen voor mij. Toen Jezus mijn Heer werd, kwam zijn hemelse regering in mijn leven. Het koninkrijk van de hemel is zijn aanwezigheid in elk detail van mijn bestaan.

Straks, als Jezus terugkomt, zal heel de schepping Gods koninkrijk zijn. Zelfs de paarden weten dan dat ze hem dienen.1 Maar ik weet het nu al.

1 Zach. 14:20