Hemel – Wat wil Jezus zeggen met zijn gelijkenissen?

‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen.’ Matteüs 13:11b

Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. Omdat hij met zijn verhalen principes uitlegt die in de hemel werken, en sinds zijn komst ook op aarde. Als hij van invloed mag zijn!
In Matteüs 13 staan zeven van die gelijkenissen. Ze gaan over zaad, zuurdeeg, een akker, een parel, een sleepnet. Je zou ze eens moeten lezen. Wat Jezus ermee wil zeggen was lang verborgen. Omdat de hemel lang verborgen was.

‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was’ (Matteüs 13:35b).

De gelijkenissen gaan over het enorme effect dat Jezus teweeg zal brengen. Iets wat we voor onmogelijk hielden.

‘Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig’ (Matteüs 13:23).

Wat mensen allemaal zelf hebben geprobeerd houdt geen stand. Het wordt telkens weer geroofd. Maar wat Jezus op gang brengt gaat alles veranderen. Dat wil hij met zijn gelijkenissen duidelijk maken. Hij vestigt een hemels koninkrijk dat eeuwig blijft bestaan. En hij begint met ons. De vrucht op zijn werk zijn wij!