Hemel – Jezus komt met Gods koninkrijk

‘Onze Vader in de hemel … laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden.’ Matteüs 6:9a, 10b

Jezus liep op aarde rond als de man van de toekomst. Zijn missie was het om wat God van plan was nu al zichtbaar te maken. Gods koninkrijk. Jezus demonstreerde Gods koninkrijk. Hij herstelde misvormde mensen. Genas zieken. Dreef demonen uit. Tartte de zwaartekracht door op water te lopen. Wekte doden op. Alles wat straks van de nieuwe schepping Gods koninkrijk maakt was dat in Jezus’ bediening al.

Maar het was niet alleen zijn bedoeling om Gods koninkrijk een tijdje zichtbaar te maken. Hij proclameerde dat het nu al was aangebroken.

‘Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik’ (Lucas 17:21b).

Jezus was Gods koninkrijk op aarde. Wij zijn dat ook. Wij vertegenwoordigen Gods koninkrijk. God geeft het koninkrijk aan ons.

‘Jullie Vader heeft jullie het koninkrijk (koningschap) willen schenken’ (Lucas 12:32b).

Als Jezus terugkomt zal Jezus Gods koninkrijk in heel de wereld vestigen. Dan zullen we met hem koningen in Gods koninkrijk zijn. Dat is onze bestemming.

‘Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft’ (Lucas 22:29).

Maar Gods koninkrijk is nu dus ook al in ons. Gods Geest is in ons. En omdat hij in ons is, kunnen we nu al oefenen in dat koninkrijk.