Hemel – Gods koninkrijk komt op aarde

‘Laat uw koninkrijk komen.’ Matteüs 6:10a

Als we sterven gaan we naar de hemel. We zullen in het paradijs zijn. Maar dat is niet voor altijd onze plek. We zijn bedoeld voor Gods koninkrijk op aarde. We zullen in een nieuw lichaam worden opgewekt om op de nieuwe aarde te zijn.1

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam (1 Korintiërs 15:52b).

God heeft in de hemel een stad klaargemaakt.2 Die zal op de nieuwe aarde geïnstal- leerd worden. Dat zal de plek zijn waar we thuishoren.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde … Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan (Openbaring 21:1a, 2a).

God zal vanuit deze stad als koning regeren over hemel en aarde, met Jezus aan zijn rechterhand.3 Ook wij zullen meeregeren. Zoals Adam en Eva verantwoordelijkheid kregen over Gods schepping,4 zo zullen wij verantwoordelijkheid krijgen over de vernieuwde schepping.

En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid (Openbaring 22:5b).

God zal Jezus sturen en alles herstellen.5 Dan is ook dit gebed van Jezus verhoord:

‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ (Matteüs 6:10).

1 1 Kor. 15:20-28, 51-52, 1 Tes. 4:14-18; 2 Heb. 11:10, 12:22; 3 Op. 22:3; 4 Gen. 1:28; 5 Hand. 3:20-21