Hemels – Jezus Vredevorst

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Jesaja 9:6

Ooit wel eens bedacht hoe Jezus werd aangekondigd? Bij zijn geboorte ging de hemel open. Een engelenleger zong hoe de hemel de aarde zou raken.

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14, HSV).

De engelen zongen dat het Gods eer is om vrede op aarde te brengen, omdat hij een behagen in mensen heeft. Het was het evangelie wat daar klonk. Enkele minuten eerder zei een engel het al tegen de herders: ‘Ik kom jullie goed nieuws brengen’.1 Want goed nieuws is het! Zodra mensen gaan begrijpen dat God een welbehagen in mensen heeft, ontstaat er vrede op aarde. Als we geloven dat hij ons liefheeft en wil goedkeuren, is er geen enkele reden meer om elkaar nog te veroordelen.

Dit welbehagen, die liefde en goedkeuring kwam Jezus brengen. Hij heeft ons bevrijd uit elke veroordeling. Daarom wordt hij door dezelfde hemelse boodschap- per de redder genoemd, de messias, de Heer.2 En daarom heet hij in de profetie de Vredevorst.3

Zie je hoe Jezus nu al de hemel op aarde heeft gebracht? Waar hij heerst wordt elk geweld waarmee mensen elkaar veroordelen tot een einde gebracht. Het juk gaat eraf.4 Zijn heerschappij geeft vrede in huwelijken, gezinnen, families, straten, wijken, steden, landen, continenten. Zie je het nog niet? Je zult het meemaken!

1 Luc. 2:10; 2 Luc. 2:11; 3 Jes. 9:5b; 4 Jes. 9:3-5