Hemel – Het hemelse wachtwoord: ‘Sjalom! Sjalom!’

Hij brengt vrede. Micha 5:4a

Ben je in Israël, dan begroet je iemand met ‘Sjalom!’. Het grappige is dat je dan vaak een dubbel sjalom terugkrijgt: ‘Sjalom, sjalom!’
Sjalom is een rijk woord. In de kern betekent het welzijn, gezondheid, geluk en voor- spoed, die voortkomen uit goede verhoudingen. Daar kun je zelf van genieten, maar ook als gezin, stad of volk. Sjalom is een hemels woord. De Bijbel spreekt over een sjalom die de hele wereld zal beheersen.1

Sjalom is een verbondswoord: God heeft een afspraak met ons gemaakt, hij zal voor vrede zorgen (Leviticus 26:6). Die vrede is met Jezus gekomen. Letterlijk staat er in Micha 5:4a: Hij ís vrede. Jezus komt met een bijzondere vrede, die vrij is van veroordeling. Het is een vrede die rechtstreeks afkomstig is uit de hemel.

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Johannes 14:27a).

Gods vrede is het tegenovergestelde van wedijver, hoogmoed en haat. Daarom hoort zijn vrede bij nederige mensen, die leven vanuit genade. Zij genieten van de vrucht van die vrede, van voorspoed.

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede (Psalm 37:11).

Die vrede bidden we elkaar toe als we zeggen: ‘Sjalom, sjalom!’

1 Mich. 5:1-4a, Zach. 9:10