Hemel – Gelukkig, hij is onze koning!

Geprezen zij de HEER in eeuwigheid! Amen, amen! Psalm 89:53

Mensen die op de hemel gericht zijn kennen een bijzonder geluk. Ze zien hoe ze daar welkom zijn, omdat God straalt als ze bij hem komen.

Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft HEER, in het licht van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op (Psalm 89:16-17).

Zulke mensen zijn niet naar zichzelf toegekeerd en lopen niet krom van de zorgen, maar zijn vrij en opgericht. Het besef dat God voor hen opkomt geeft ze extra kracht in hun dagelijks leven. Zijn genade en bescherming helpt ze verder dan ze dachten dat ze ooit zouden komen.

U bent de glans van onze kracht, door uw gunst verhoogt u ons aanzien. Aan de HEER danken wij ons schild, aan de heilige van Israël onze koning (Psalm 89:18-19).

In Psalm 89:1-38 wordt Gods goedheid bezongen (lees het zelf!). Daarbij wordt naar de zoon van David gekeken en wat hij voor ons betekent. We weten dat het over Jezus gaat: vers 21 wordt aangehaald in Handelingen 13:22-23. Daarom begrijpen we de omslag halverwege deze Psalm. Want als je naar Jezus kijkt, zie je ook zijn lijden. Daar gaan de verzen 89:39-52 over. Maar zelfs dan, of juist dan, kun je het laatste vers dubbel en dwars beamen:

Geprezen zij de HEER in eeuwigheid! Amen, amen! (Psalm 89:53).