Hemel – Bestaat dat: een nieuw lied?

En ze zetten een nieuw lied in. Openbaring 5:9a

Alle melodieën die we kunnen bedenken zijn al een keer eerder gemaakt. Alle be- schikbare noten zijn in alle mogelijke combinaties gebruikt. En dan komt de hemel toch nog met een nieuw lied. Hoe is dat mogelijk? Omdat de hemel geïnspireerd wordt door Jezus, die zegt: ‘Alles maak ik nieuw!’.1

Het oudste lied dat in de wereld bewaard is gebleven is het lied van Mozes.2 Het wordt later het lied van Mozes en van het Lam genoemd. Het wordt ook nog in de hemel gezongen, lezen we.

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonder- baarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw recht- vaardige daden zijn geopenbaard’ (Openbaring 15:3-4).

Het is voor ons onvoorstelbaar dat er in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde nieuwe melodieën zullen klinken. Maar zo zal het zijn: nieuwe muziek en nieuwe stemmen. De inhoud lijkt misschien op het oude lied. Maar dan wel met een com- pleet nieuwe diepte. Omdat er veel meer openbaring over Jezus is. Het zal een nieu- we uitdrukking zijn van bewondering voor Jezus en van alles wat hij heeft volbracht.

1 Op.21:5b; 2 Ex. 15, Deut. 31:19 en Deut. 32