Hemel – Een lied dat in de hemel gewoon doorgaat

Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER. Exodus 15:1a

Mozes zong een lied. Maar niet alleen toen. Letterlijk staat er: ‘Toen ging Mozes dit lied zingen’ – omdat hij het nog steeds zingt. Daarom hoor je het ook in Openbaring.1

Mozes zingt van de overwinning. Van God die oorlog voert en triomfeert. God, die de vijand in de zee smijt met zijn machtige rechterhand. En die met zijn adem het water wegspoelt, zodat zijn volk kan oversteken. Die dat als enige kan. En het ook doet. Voor zijn volk.

‘Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot, paarden en ruiters wierp hij in zee’ (Exodus 15:1b).

Daarom is hij gevreesd, vanwege de lofzangen over zijn wonderen. Om de vriend- schap met zijn kinderen. Om de erfenis die hij hen geeft, daar waar hij troont.

‘U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor, sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning’ (Exodus 15:13).

Zie je het voor je? Blijf kijken. Blijf zingen. Terwijl de vijand omkomt, middenin de oer- zee, trekt Gods volk er doorheen. De dood moet wijken in dit lied, zodat het erfdeel zichtbaar wordt. De hemel wordt tevoorschijn gezongen van Genesis tot Openbaring.

1 Op. 15:3