Hemel – Jij bent geboren voor de troonzaal

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Psalm 22:4

Onze bestemming is de troonzaal. Als we het nieuwe Jeruzalem binnengaan, is het om daar te zijn. Johannes ziet dat God er op de troon zit, met Jezus naast zich. Hij heeft hier zijn heerlijkheid gevestigd. Zijn troon staat in een atmosfeer van ontzag en aanbidding, middenin een halo van smaragdgroen licht, waar bliksemfitsen door- heen schieten. De ruimte is gevuld met een enorm gedruis van aanbidding.1

In de troonzaal zijn alle ogen op God gericht. Er liggen kronen aan zijn voeten. Ieder- een knielt of ligt op zijn gezicht. En iedereen zingt, jubelt, juicht.

Jij leeft om straks daar te kunnen zijn. In de troonzaal. Waarom?

  1. Om God de eer te geven.
  2. Om nederig en vol ontzag te zijn.
  3. Om een diepe eenheid te beleven met God, Jezus, de hemelwezens en alle

    anderen daar.

  4. Om Jezus als het lam in je op te nemen.
  5. Om te leren wat overgave is.
  6. Om te weten wat het is om priester en koning te zijn zoals Jezus.
  7. Om daarmee de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te beheren.

En weet je, dat kan nu allemaal al. Je kunt je nu al inleven hoe het daar zal zijn. Dus: 8. Om daar nu al op ingespeeld te raken.

1 Op. 4 en 5 en 22:1-5