Hemel – Ken je jouw plek in het grote geheel?

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. Johannes 3:18a

De Bijbel schetst een grote, kosmische ontwikkeling. Daar is heel de schepping bij betrokken, de hemel en de aarde en alle mensen van alle tijden. De geschiedenis ontwikkelt zich tot het eindoordeel op de laatste dag.1 Op die dag zal God alles vernieuwen.2 Dan vestigt hij zijn koninkrijk op aarde.3 Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vol gerechtigheid.4 Alles en iedereen beantwoordt dan aan Gods bedoeling.5

De Bijbel schetst ook onze kleine, persoonlijke ontwikkeling. Daarin gaat het om jou, jouw geestelijke groei en jouw toekomst. Jouw leven is en blijft belangrijk, want na de dood ligt er een heerlijk nieuw leven voor je.

Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven (1 Tessalonicenzen 5:9-10).

De grote, kosmische ontwikkeling omvat het leven van alle mensen. We maken allemaal deel uit van dat grote geheel. Maar God heeft ook oog voor jou persoonlijk. Jij mag vol vertrouwen zijn, als je weet hoeveel hij van je houdt.

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn (1 Johannes 4:17a).

1 Op. 20:11-13, 2 Kor. 5:10, Joël 2:12-13; 2 Op. 21:1; 3 Op. 21:2-7; 4 2 Pet. 3:13; 5 Jes.11:9