Hemel – De ontmoetingstent tussen hemel en aarde

‘Daar zal ik je ontmoeten.’ Exodus 25:22a

De hemel is een grotere en stralendere werkelijkheid dan de aarde. In vergelijking met de hemel is de aarde maar duister en vaag. Daarom hebben we onze verbeelding nodig om ons de hemel voor te stellen.

Mozes kreeg een kijkje in de hemel toen hij tot twee keer toe veertig dagen op
de berg Sinaï bij God verbleef.1 Besaleël moest daarna de hemel in aardse vormen weergeven.2 Wat deze kunstenaar uit de mond van Mozes hoorde moest hij uit- werken tot een mobiele tent vol attributen, waarin God en mensen elkaar zouden ontmoeten. Het zou een afspiegeling zijn van hoe zij elkaar in de hemel ontmoeten.3

Het volk was in de woestijn diep onder de indruk van deze ontmoetingstent. Het was een ontzagwekkende belevenis, dit kunstwerk. De vormen, materialen, kleuren, alles had betekenis. God was in hun midden!

Alles wat Besaleël en zijn helpers hadden gemaakt sprak van Gods aanwezigheid. Alles sprak ook al van Jezus en wat hij zou doen om ons een plek in de hemel te geven. Zelf hadden de Israëlieten er geen idee van, maar het waren schaduwbeel- den die ze zagen, die de verbeelding prikkelden.4 Want God wil ons voorstellings- vermogen vullen met de hemel. Het gaat overal en altijd om Jezus.

Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus (Kolossenzen 2:17).

1 Ex. 24:18, 34:28; 2 Ex. 25:9, 31:11b; 3 Ex. 31:1; 4 Heb. 8:5