Hemel – Gods kunstenaars brengen de hemel op aarde

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont? 1 Korintiërs 6:19a

De tent van God hielp het volk om zich tijdens hun reis door de woestijn voor te stellen hoe de hemel was. Er was een kunstenaar voor nodig om die voorstelling uit te beelden. Besaleël krijgt twaalf hoofdstukken in de Bijbel waarin zijn beeldende kunst beschreven wordt.1

Wat hij maakt zijn schaduwbeelden van de hemel.2 De naam Besaleël betekent dan ook letterlijk ‘schaduw van God’. Zijn kunst moet in de aardse werkelijkheid een verbinding creëren tussen God en mensen. Hij is daarom vol van de Geest. Talentvol, zeggen sommige vertalingen. Maar dat zijn alle kunstenaars meestal wel. Het bijzon- dere is juist dat deze kunstenaar vervuld is van Gods Geest.

‘Ik heb hem mijn Geest geschonken’ (Exodus 31:3, 35:31, SV).

Het is in de tijd van het Oude Testament namelijk niet gebruikelijk dat iemand dat is. Wij wel, wij zijn dat allemaal. Dankzij Jezus heeft de Geest vrij spel in ons gekregen. Maar omdat God ook toen een verbinding tussen hemel en aarde wilde leggen was Besaleël dus ook al vol van Gods Geest.

Gods Geest inspireerde hem en andere kunstenaars indertijd om in de woestijn de tabernakel te bouwen en later in Jeruzalem de tempel. Omdat Gods Geest in ons woont zijn wij nu allemaal tempels.3 Gods kunstwerken, vol van creativiteit.

1 Ex. 25-28, 30-31, 35-40; 2 Heb. 8:5, 9:9, 10:1; 3 1 Kor. 3:16