Hemel – De strijd om onsterfelijkheid is al gestreden

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

De wereld is meer dan ooit geïnteresseerd in eeuwig leven, al verwacht ze dat niet van God. Nooit eerder werd de strijd om het leven te beheersen zo groots aan- gepakt. We leven in een tijd waarin steeds meer ziektes overwonnen worden. In laboratoria wordt hard gewerkt om het leven eindeloos te kunnen verlengen. Straks gaat de strijd die mensen voeren ongetwijfeld over onsterfelijkheid. Rijke mensen zullen daarnaar willen grijpen. In hun drang om die te bemachtigen zullen ze de kansarmen in de steek laten. De tweedeling tussen arm en rijk zal zich meer en meer afspelen op het gebied van gezondheid en een lang leven.

En dat is precies het verschil met hoe Jezus eeuwig leven aanbiedt. Hij doet dat zonder onderscheid te maken. Hij benadrukt dat Gods koninkrijk er juist is voor de armen. Dat maakt zijn aanbod zo bijzonder.

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God’ (Lucas 6:20).

In Matteüs heeft Jezus het over de ‘armen van geest’ (Matteüs 5:1). Het zijn de nede- rige mensen die uitzicht mogen hebben op Gods eeuwige koninkrijk. De mensen die niet op hun eigen succes vertrouwen, maar op God.