Hemel – Geloof in Gods geloof

U zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. 2 Tessalonicenzen 2:14b

Twijfel je wel eens aan Gods genade? Of aan jezelf? Misschien moet je je blik scherpstellen op Jezus. Probeer vandaag weer op één lijn te komen met het vooruitzicht wat God geeft. Vertrouw hem op zijn woord.

Gods vrijgevigheid heeft een doel. Zijn genade bracht ons in de positie van Jezus en zal ons ten slotte daar brengen waar hij ons hebben wil. Volmaakt in zijn heerlijkheid.

Als we leven in Gods genade en daar gebruik van maken, is dat omdat we meewerken aan Gods grote plan. Hij verandert ons, omdat hij wil laten zien hoe hij om men- sen geeft en wat hij met ons van plan is. Omdat God zijn plan zeker zal volbrengen, mag je er ook zeker van zijn dat je daar zelf deel van uit zult maken. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat je toch nog zult tekortschieten. Gods genade heeft je tot ge- loof gebracht, dan zal zijn genade je ook tot het einde toe beschermen en bewaren.

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen (Hebreeën 11:1a).

God heeft geloof in zijn plannen. Dat geloof geeft hij aan ons. We mogen er zeker van zijn dat God zal volbrengen wat hij is begonnen.

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt (1 Petrus 1:4).