Hemel – Vastberaden in het geloof van Jezus

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hebreeën 11:1

Eerst komt de hoop. Dan volgt het geloof. Eerst horen we Gods beloften, die hoop opwekken. Daar gaan we op vertrouwen. In geloven. Alles waarop we hopen wordt versterkt met geloof. Geloof zegt: we zien nog niet alles waarop we hopen, maar het gaat gebeuren, zeker weten!

Het evangelie van genade wekt hoop: je hoeft niet met je tekorten te blijven zitten. Alles wat Jezus verdiende, is beschikbaar voor jou, inclusief een geweldig leven na dit leven. En dat gratis en voor niets.

Hoop je dat het zover zal komen? Je mag het geloven en ervan uitgaan. Het evan- gelie wekt niet alleen hoop op, maar ook geloof, want als je daarnaar blijft luisteren, schenkt God je de zekerheid dat hij het zelf zal waarmaken. Het is zijn geloof waarin je gaat geloven.

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in (letterlijk: ván!) de Zoon van God (Galaten 2:20b).

Geloof is de zekerheid dat alles wat je hoopt werkelijkheid zal worden dankzij Jezus. Hij heeft dat geloof met zijn geloof in je opgewekt. En zelfs als jij het even niet ge- looft, blijft hij erin geloven.

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof (Hebreeën 12:2a).