Hemel – Geloof je dat je in de hemel komt?

‘Geloof je dat?’ Johannes 11:26b

Jezus geeft eeuwig leven. Hij doet dat met de kracht waarmee hij zelf uit de dood opstond. De kracht die van hem uitgaat vergelijkt hij met brood uit de hemel. Met die kracht tilt hij je over de dood heen.

‘Ik ben het brood dat leven geeft. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet’ (Johannes 6:48 en 50).

Wat een sterke uitspraak is dit! Niet sterven! En dat niet alleen: Jezus zorgt ervoor dat je eeuwig zult leven!

‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven’ (Johannes 6:51a).

Jezus heeft het over een leven in de toekomst. Maar hij heeft de kracht van dit leven al bewezen in het verleden. Tijdens zijn optreden wekte hij doden op. Voordat hij Lazarus vanuit de dood terugriep in het aardse leven, zei hij dat iedereen die geloof in het leven dat hij geeft dat ook mag ontvangen.

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven ‘ (Johannes 11:25b-26a).

Dit eeuwige leven is voor iedereen beschikbaar. Er is maar één vraag die beant- woord moet worden.

‘Geloof je dat?’ (Johannes 11:26b).