Hemel – Hemelse zegen voor de stad

‘Bid tot de HEER voor de stad.’ Jeremia 29:7a

Heb je kennisgemaakt met de hemelse stad? Heb je begrepen dat God daar bij ons zal wonen? Dat zal je motiveren om nu al als een vertegenwoordiger van God in
je eigen stad te zijn. Je kunt als Jona proberen weg te vluchten voor de stad, of als Jeremia je inleven. Jeremia was een stadsprofeet die de gelovigen opriep om zich in te zetten voor de stad.

‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’ (Jeremia 29:7).

God geeft ons visioenen van generaties die in vrede in de stad samenleven.1 Misschien is dat toekomstmuziek en gaat het hier om het nieuwe Jeruzalem. Maar visioenen worden ons door kunstenaars en profeten gegeven om ook inspiratie uit te halen voor nu. De Bijbel spreekt over de rechtvaardigen die in de stad van invloed zijn met Gods genade. Onderschat die invloed niet. God doet zijn werk in de stad door de aanwezigheid van elke door God gerechtvaardigde persoon.

Als het de rechtvaardige goed gaat, deelt heel de stad in de vreugde (Spreuken 11:10a).

Stadsmensen zien kleine gemeenschappen opduiken die medemenselijkheid, bewogenheid en liefde tonen, omdat ze geïnspireerd worden door Gods Geest. En zelfs als ze het niet zien, ziet God het en is hij daarin betrokken bij de stad.

1 Zacharia 8:4, 5