Hemel – Wat doet de hemel nu al met ons?

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Jesaja 2:4b

Begrijp je iets van de hemel, dan wil je die nu al op aarde terugzien. De hemel inspireert je om het goede voor alle mensen en heel de schepping te zoeken.

Ik zie een wereld voor me zonder veroordeling. Waar echtgenoten elkaar eren en liefhebben en elkaars hart niet betwijfelen. Waar ouders hun kinderen bevestigen en niet verharden in kritiek. Waar kinderen plezier maken en niet weten wat pesten is. Waar volken elkaars verschillen waarderen. Waar leeftijd en ervaring geëerd wordt.

Ik zie een wereld voor me waarin de Geest van Jezus de boventoon voert. Zijn liefde en respect in de huizen, in wijken, op straat. In scholen en op universiteiten. Op kantoor en werkvloer. In de industrie, het handelsverkeer, de financiële sector. In wetenschap en kunst. In de regeringsgebouwen.

Ik zie hoe mensen haat en onverschilligheid hebben afgeleerd en vol van liefde zijn.
Er is geen veroordeling meer, omdat we allemaal geloven dat God van mensen houdt. Daarom zijn we zelf vol van genade en kennen we de vrijheid om te kiezen voor liefde.

Ik zie mensen voor me die doordrongen zijn van de hemel en daarmee het verschil maken.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is (Jesaja 2:4b).