Hemel – Het licht overwint de duisternis

Het licht schijnt in de duisternis. Johannes 1:5a

De wereld ligt in duisternis. Ook al wordt onze planeet beschenen door de zon, wat vanbinnen in ons verborgen zit blijft vreemd en onberekenbaar. Zelfs als je van mening bent dat de meeste mensen deugen is een slechte ervaring nooit ver weg.1 Daarom geven kunstenaars die een gevoelige en eerlijke kijk op het leven hebben vaak een duistere weergave van de werkelijkheid.

De Bijbel is realistisch. Je leest dat de wereld beheerst wordt door duistere mach- ten.2 Maar ook dat God sterker is. Hij doet het licht aan.

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht (Jesaja 9:1a).

God zelf is licht.3 Daarom moet de duisternis voor hem wijken en zien we het licht als hij het licht in ons aan doet.

Door úw licht zien wij het licht (Psalm 36:10b).

Jezus noemt zichzelf het licht voor de wereld.4 Wij heten kinderen van het licht.5 De duisternis moet wijken voor Gods licht, dat hij met Jezus heeft aangestoken. Dankzij Jezus zien we scherp wie we zijn en hoe we mogen leven.6 We stralen nu al vanwege zijn liefde voor ons.7 Straks zal alles stralen en verlicht zijn. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God zelf ons licht zal zijn.

God, de Heer, zal hun licht zijn (Openbaring 22:5b).

1 Joh. 3:19-20; 2 Kol. 1:13; 3 1 Joh. 1:5b; 4 Joh. 8:12b; 5 1 Tes. 5:5; 6 Ef. 5:8; 7 Num. 6:25