Hemel – Het effect van de hemel op aarde

Doe wat goed is in zijn ogen. Deuteronomium 6:18a

Wat kan de hemel voor ons betekenen? Een scherp zicht op de hemel helpt je om een heldere koers in je aardse bestaan te bepalen.

Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij (Jesaja 1:16b-17).

Waarom dat? Omdat er in de hemel geen onrecht bestaat. Hoe weet je dat? Omdat de hemel de plaats is waar God woont. En weet je wie God is, dan weet je waar hij plezier in heeft, daar en hier.

‘Dit zegt de HEER: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in – spreekt de HEER’ (Jeremia 9:22-23).

Het effect van de hemel op aarde is merkbaar bij iedereen die de verbinding tussen hemel en aarde onderhoudt. Dan doet God zijn werk, niet alleen in jouw eigen leven, maar door jou heen ook in je omgeving. Het is alsof het licht van de hemel door jou heen straalt.

‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’ (Matteüs 5:16).