Hemel – We heiligen Gods hemelse naam in wat we doen

Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Deuteronomium 6:5

De HEER je God liefhebben zorgt ervoor dat om je heen mensen de HEER gaan lief- hebben. Ze gaan zien dat je van hem houdt als je zijn liefde zichtbaar maakt in alles wat hij liefheeft. Als je liefde geeft aan alles wat zwak, gekwetst, verstoten of alleen gelaten is.1

Wat valt de mensen dan op? Dat hij er is. Want dat is de betekenis van HEER, van zijn naam JHWH die achter het woord HEER met hoofdletters in onze Bijbel verborgen zit: dat Hij er zal zijn.2 Die naam van onze hemelse Vader heiligen wij.3 Dat doen we door ervan doordrongen te zijn dat hij er is en hoe hij er is. We dragen zijn naam mee in alles wat we doen. We brengen Gods hemelse naam op aarde tot uitdrukking door er namens hem te zijn voor anderen.

Jezus heeft Gods naam bekendgemaakt en jij mag dat ook doen.4 De mensen om je heen zullen Gods hemelse naam liefhebben omwille van jou.5 Of ze zullen hem haten, omdat ze de goedheid die jij laat zien niet kunnen verdragen.6 Maar in ieder geval zullen ze door wat je doet zeggen: ‘Daar heb je hem weer!’ En dat is precies Gods hemelse naam: ‘Ik zal er zijn!’

1 Deut. 10:17-19, Ps. 68:5-7, Jes. 57:15; 2 Ex. 3:13-15; 3 Mat. 6:9; 4 Joh. 17:26; 5 Joh. 17:20-23; 6 Joh. 17:14