Hemel – Ken je dat: heimwee naar de hemel?

Van verlangen smacht mijn ziel. Psalm 84:3a

Ons heimwee, onze verlangens, onze diepste wensen zijn een gapend gat, totdat ze gevuld worden met beelden waarin we thuis zijn bij God. Waarom proberen we die beelden dan te vermijden? Zijn we bang om teleurgesteld te worden?

God stuurt beelden om verlangens bij ons los te maken waarmee hij ons tot zich roept. Ze maken ons er bewust van dat hij er is en dat we in zijn tegenwoordigheid thuishoren.

De aarde is Gods werkplaats. Jij bent Gods kunstwerk. Daarom mag je er plezier in hebben dat je door hem gevormd wordt. De hemel is Gods galerie, waarin hij zijn afgeronde werk straks tentoonstelt. Dat ben jij. En ik. Gods trots. Zijn liefde. Het werk van zijn handen.

HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los (Psalm 138:8b).

God zal afmaken wat hij begon. We zullen het zien. En ook zijn. Helemaal volmaakt. Het is niet gek dat we heimwee hebben naar die plek waar alles af is. Daar horen we thuis, daar zullen we stralen!

Onze weemoed vindt rust als we weten waar God met ons op uit is. Daarom zouden we afgestemd moeten zijn op de hemel. Omdat we daar thuis zijn.

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest (Psalm 84:4a).