Hemel – Engelen doen mee

Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Psalm 103:21

God is enorm betrokken bij ons. Psalm 103 roept ons op om niet één van zijn wel- daden te vergeten. Dus lees maar mee en tel maar op.1

1. Hij vergeeft u alle schuld.
2. Hij geneest al uw kwalen.
3. Hij redt uw leven van het graf.
4. Hij kroont u met trouw en liefde.
5. Hij overlaadt u met schoonheid en geluk.
6. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
7. Hij verschaft recht aan de verdrukten.
8. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen.

De Psalm roept ons in de eerste verzen op om God met hart en ziel daarom te prijzen. Maar niet alleen ons. De Psalm eindigt met een oproep aan de hemelwezens om ook God te prijzen. Net als trouwens aan heel de schepping. Wat zeg jij daarop? Geef je ziel een por!

Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel (Psalm 103:21-22).

1 Ps. 103:3-6 en 17b