Hemel – Engelen tussen hemel en aarde

‘Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien.’ Johannes 1:51b

Veel mensen hebben engelen op bezoek gehad. In een droom, een visioen, of in het dagelijks leven. Soms kwamen ze met bescherming, een andere keer met een boodschap (het woord engel betekent letterlijk ‘boodschapper’). Altijd kwamen ze als vertegenwoordigers van de hemel.

Jakob was op de vlucht geslagen voor zijn familie, die hij bedrogen had. Onderweg kreeg hij een droom. Hij zag Gods engelen langs een ladder naar boven en beneden gaan. Hij zag zelfs God zelf bij hem staan. Terwijl hij sliep zei God dat hij het werk in zijn leven zou afmaken. De beloften van een land en een volk die God al aan zijn vader Isaak en zijn grootvader Abraham had gedaan zou God nakomen. De volgen- de morgen was Jakob er beduusd van. Hij wist dat hij bij God thuis was geweest.1

‘Dit moet de poort van de hemel zijn!’ (Genesis 28:17b).

Engelen bevestigen dat je bij God in de hemel thuishoort. Ook Jezus was bij God thuis. En ook hij kende engelenverkeer in zijn leven. Hij wees er zijn volgelingen op. Luister maar wat hij erover zegt en bedenk dan dat jij je ook bewust mag zijn van een geopende hemel.

‘Jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neer- dalen naar de Mensenzoon’ (Johannes 1:51b).

1 Gen. 28:10-19