Hemel – Wat zijn engelen eigenlijk?

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. Openbaring 5:11a

Er is een zichtbare en een onzichtbare schepping. Door God geschapen, in Jezus.

In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare (Kolossenzen 1:16a).

Er is maar één aarde, maar de onzichtbare wereld kent verschillende hemelen, met verschillende hemelbewoners. De engelen zijn hemelwezens.1 Ze hebben een eigen persoonlijkheid. Ze kunnen blij zijn2 en nieuwsgierig.3 Ze sterven niet.4 Ook planten ze zich niet voort.5 Wel kunnen ze in verschillende gedaanten verschijnen.6

Er zijn enorme engelenmachten.7 Die troepen zijn in een gezagsstructuur georgani- seerd.8 Er is een groep die zich bezighoudt met Gods gerechtigheid, de cherubs.9 En een groep die zich bezighoudt met Gods heiligheid, de serafs.10 Ook zijn er die oor- log voeren tegen boze machten.11 En allemaal loven ze God met hun engelenzang.12

Engelen zijn onzichtbare wezens, die door God in de zichtbare wereld worden inge- zet om Gods kinderen te ondersteunen. Misschien vandaag jou!

Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? (Hebreeën 1:14).

1 Mat. 24:36; 2 Luc. 15:10; 3 1 Pet. 1:12; 4 Luc. 20:35-36; 5 Mat. 22:30; 6 Gen. 18:2, Luc. 24:4-5;
7 Op. 5:11, Heb. 12:22; 8 Dan. 10:13, Op. 12:7; 9 Ps. 99:1; 10 Jes. 6:2; 11 Op. 12:7 en verder; 12 Ps. 148:1-2