Hemel – Oorlog in de hemel en op aarde

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Openbaring 12:7a

Alles wat God geschapen heeft is goed. Ook de engelen waren goed. Maar in de engelenwereld brak een opstand uit tegen God.1 Sindsdien zijn er twee groepen engelen: die van God en die van de satan.
Satan (letterlijk ‘tegenstander’) rebelleerde tegen Gods plan met mensen. Ooit was hij een eerbiedwaardige aartsengel, maar hij werd een duivel (‘aanklager’). Hij was de slang uit Genesis, die een draak is geworden in Openbaring. Zijn trawanten worden boze geesten, demonen, duivels of onreine geesten genoemd.

De opstand die in de hemel ontstond heeft zich verplaatst naar de aarde.2 Mensen worden in de rebellie van deze machten meegesleept tot in de dood. Ook de dood wordt beheerst door een engel.3 Maar Jezus heeft ook hem verslagen. Hoewel kwade machten nog steeds ruimte krijgen om in de mensenwereld te heersen, heeft God laten zien dat het uit is met hun duistere plannen.

Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2:15).

Als Jezus terugkomt, zullen zijn engelen daarbij zijn. De satan en zijn engelen worden dan in een poel van vuur geworpen.4 Tot die tijd worden wij door God beschermd.

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen (2 Tessalonicenzen 3:3).

1 Ez. 28:11-19, Jes. 14:12-15; 2 Ef. 6:12, Op. 12:7-9; 3 1 Kor. 10:10; 4 Op. 20:10 en 14