Hemel – Kan de satan zich nog bekeren?

‘Het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.’ Matteüs 25:41b

God heeft engelen anders geschapen dan mensen. Mensen heeft hij als het ware uit klei gevormd.1 Hij is ze nog steeds aan het vormen. Daarom kunnen mensen veranderen. Het lijkt erop dat God engelen in één keer heeft klaargemaakt. Ze ondergaan geen vormingsprocessen meer, zoals mensen. Ze zijn als hard materiaal. Als ze vallen, zijn ze stuk.

Eens was je een toonbeeld van perfectie. Je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats (Ezechiël 28:12b, 16b).

Blijkbaar hebben de engelen wel een vrije wil gekregen. Waarschijnlijk heeft God
ze op een bepaald moment voor de keuze gesteld: gaan jullie mee in mijn plan met mensen of niet. Ik wil kinderen om mee op te trekken, jullie mogen ze dienen. De satan koos tegen Gods plan. Daarmee is hij stukgevallen, samen met de engelen die hij in zijn rebellie meesleurde.

Hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Je zei: ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put (Jesaja 14:12b, 14b-15).

Wat stuk is en niet meer gerepareerd kan worden is klaar om weggegooid te wor- den. Daarom worden de satan en zijn handlangers door God straks in een poel van vuur geworpen.2 Maar eerst wil God nog zien waar mensen voor kiezen!

1 Jes. 64:7; 2 Mat. 25:41, Op. 20:10